(021) 82678146 yayasankhi@gmail.com

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Salah satu jenis zakat yang wajib dibayarkan saat bulan Ramadan adalah zakat fitrah.

“Zakat fitrah adalah sebuah ibadah, sedekah yang diwajibkan bagi setiap jiwa. Zakat fitrah ini wajib bagi yang mampu. Dia dikatakan sebagai penyempurna ibadah puasa Ramadan

Berikut prosedur pembayaran zakat fitrah:

Diniatkan untuk berzakat fitrah.

Mendatangi panitia zakat terdekat.

Menyerahkan zakat fitrah kepada panitia zakat

Melakukan ijab-kabul dengan panitia zakat.

Panitia zakat akan membaca doa tanda zakat diterima.

Dengan demikian, Zakat fitrah wajib dibayar oleh setiap muslim, baik termasuk yang masih bayi. Tentu saja zakat fitrah dari bayi ditanggung oleh orang tuanya. Maka wajib bagi setiap orang muslim membayarkan zakat fitrahnya.