(021) 82678146 yayasankhi@gmail.com

Qurban Tanda Cinta


BISMILLLAHIRROHMANIRROHIM

Hari Idul Adha merupakan puncak dari Ibadah Haji ini dirayakan tidak hanya umat muslim yang sedang menunaikan Ibadah Haji di tanah suci Makkah Almukaromah , tetapi dirayakan dengan penuh suka cita oleh umat Islam di seluruh dunia . Hari Raya ini disebut juga Hari Raya Qurban dimana pada hari itu bagi setiap hambaNya yang mampu dianjurkan menunaikan kewajibannya menyembelih hewan qurban .

“ Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syari’atkan penyembelihan ( qurban ) supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzqikan Allah kepada mereka .Maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa karena itu berserah dirilah kamu kepadaNya . Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk , patuh kepada Allah” . ( QS. Hajj : 34 )

“ Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu ni’mat yang banyak , maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berqurbanlah “. ( QS. Alkautsar : 1-2 )

Dari dua surat diatas secara langsung Allah SWT memberikan perintah agama ( syari’at ) di dalam kitabNya yang suci , bahwa kepada kita yang mengaku sebagai ummatNya diwajibkan untuk melaksanakan Ibadah penyembelihan qurban . Sejalan dengan tujuannya , kewajiban ini akan jatuh kepada hamba-hambaNya yang telah dilimpahi rezqi dan membagi rezqi yang Allah berikan dengan saudara-saudara yang lain yang kurang mampu ( dhu’afa ) .

Ibadah Qurban yang diperintahkan kepada ummat Nabi Muhammad SAW adalah Ibadah yang mengacu kepada sejarah qurbannya Nabi Ibrahim AS.

“ Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu , maka pikirkanlah Apa pendaptmu , Ia menjawab bapakku kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu , Insya Allah kamu mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar “ . Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis ( nya ) , ( nyatalah kesabaran keduanya ) , dan Kami panggilah dia. “ Hai Ibrahim , sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata dan Kami tebus anak dengan seekor sembelihan yang besar ( As shaaffaat : 102-107 ) .

Ibadah Qurban juga memiliki keutamaan yaitu pengampunan dan keridhoan dari Allah SWT .

Amalan yang paling dicintai Allah pada hari raya Idul Adha adalah menyembelih hewan qurban.

Sebagaimana di sabdakan oleh Rasulullah SAW :

“ Tidak ada suatu amalan yang paling di cintai Allah dari Bani Adam ketika hari raya Idu Adha selain menyembelih hewan qurban . Sesungguhnya hewan qurban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya , bulu-bulunya dan kuku-kukunya . Dan sesungguhnya sebelum darah qurban itu menyentuh tanah , ia ( pahalanya ) telah diterima disisi Allah, maka beruntunglah kalian semua dengan ( pahala ) qurban itu” ( HR. Tirmidzi , Ibnu Majjah , Hakim ) .

“ Barangsiapa yang memiliki kelapangan ( kecukupan harta ) tetapi ia tidak berqurban maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat Kami “ ( HR.Hakim ).

Kami atas nama Yayasan Khomsatun Hasanah ( YKHI ) mengajak kepada Bapak / Ibu/ Sdr / Sdri dan seluruh pecinta dan pemerhati anak yatim & dhu’afa untuk berbagi hewan qurban di yayasan kami .Yayasan kami siap menerima dan menyalurkan hewan qurban , Insya Allah akan sangat bermakna sekali khususnya bagi anak – anak yatim piatu dan dhu’afa .

B. Tujuan Kegiatan

1. Meneladani Nabi Ibrahim AS

2. Menumbuhkan kesadaran dan peran serta ummat Islam dalam upaya mengembangkan kecintaan kepada sesama, dalam perwujudan taqwa kepada Allah

3. Memberikan pendidikan dan penanaman tentang hakikat berqurban

4. Memperkokoh jalinan silaturohim dalam upaya menopang ukhuwah Islamiyah .

C. Tempat kegiatan

SEKRETARIAT :

Komplek Perumahan Libersa Mansion ruko no. 03 RT 09 RW 05 Desa Karang Satria Tambun Utara Bekasi , Telp. 021-8267 8146 , 0812 1037 2264

D. Waktu pelaksanaan Qurban ;

Hari : AHAD 11 AGUSTUS 2019

Waktu : Jam 10.00

Wakaf Yayasan Khomsatun Hasanah Indonesia

Wakaf Yayasan Khomsatun Hasanah Indonesia

Lahan wakaf YKHIWakaf Yayasan Khomsatun Hasanah Indonesia

“Kita harapkan kita bisa mengelola wakaf secara produktif sehingga wakaf bisa memiliki empat dampak sekaligus

Dampak pertama, wakaf bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar karna akan di bangun wahana wisata dan sarana pendidikan

Dengan pengelolaan wakaf secara produktif dan profesional, harta wakaf akan menghasilkan keuntungan dan keuntungan itu bisa disalurkan kepada adik-adik yatim dan dhuafa serta masyarakat sekitar.

Dampak kedua, wakaf akan melahirkan banyak enterpreneur karena penghimpunan dan pengelolaan wakaf produktif mau tidak mau harus dilakukan dengan cara-cara kreatif.

Dampak ketiga, wakaf melahirkan banyak pebisnis andal karena wakaf produktif tidak akan berhasil tanpa dikelola dengan manajemen bisnis yang profesional sebagaimana bisnis-bisnis komersial.

Dampak keempat, sebagai puncaknya, wakaf dan semua pegiat wakaf berkontribusi positif bagi pembangunan nasional.

Semoga cita-cita kami tentang pengelolaan wakaf produktif ini bisa terwujud dengan dukungan para donatur di yayasan kami.

Keutamaan Menyatuni Anak yatim berdasarkan quran dan hadis

Keutamaan Menyatuni Anak yatim berdasarkan quran dan hadis

Sahabat Mari kita perhatikan beberapa hadis mengenai hadis anak meningkatkan ibadah kita sebagai seorang muslim. Sebagaimana telah dijelaskandalam Al-Qur’an dan hadist yang menganjurkan untuk senantiasa membantu anak yatim. Islam sangat mencintai orang-orang yang ikhlas dalam menyantuni anak-anak yatim. Anak yatim berarti anak-anak yang telah kehilangan salah satu orang tuanya, mereka hidup dalam keadaan yang kurang, maka bersedekah kepada mereka sangat diutamakan.

Rosululloh saw. bersabda, “Barangsiapa meletakkan tangannya di atas kepala anak yatim dengan penuh kasih sayang, maka untuk setiap helai rambut yang disentuhnya akan memperoleh satu pahala, dan barangsiapa berbuat baik terhadap anak yatim, dia akan bersamaku di Jannah seperti dua jari ini.” Ketika mensabdakan hadits ini Rosululloh saw. berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Ini menerangkan kepada kita bahwa jika kita senantiasa menyayangi dan menolong anak yatim maka nantinya kita akan mendapatkan balasan berada dekat dengan Rasulullah SAW.

Selain itu masih banyak hadist tentang anak yatim yang bisa kita jadikan pedoman untuk membantu kehidupan mereka. Persoalan anak yatim adalah persoalan yang sangat besar dan setiap orang bertanggungjawab untuk ‘menjaga’ mereka, harta mereka dengan hati-hati dan menyampaikan faidah dari harta anak yatim itu kepada mereka dan menjauhkan diri agar tidak memakan harta anak yatim.

Beberapa hadist tentang anak yatim serta penjelasannya
1. Rosululloh saw. bersabda, “Aku dan penjaga anak yatim akan berada di dalam Jannah yang berdekatan seperti dekatnya jari tengah dan jari telunjuk.”

Rosululloh saw. mengisyaratkan bahwa jari tengah lebih tinggi dari jari telunjuk, ini merupakan salah satu hadist tentang anak yatim yang maksudnya adalah karena kedudukan beliau sebagai seorang nabi lebih tinggi dari orang lain, tetapi ‘penjaga’ anak yatim dan penjaga harta mereka akan berada berdekatan dengan beliau.

2. Sebaik-baik rumah kaum muslimin ialah rumah yang terdapat di dalamnya anak yatim yang diperlakukan (diasuh) dengan baik, dan seburuk-buruk rumah kaum muslimin ialah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim tapi ia diperlakukan dengan buruk. (HR. Ibnu Majah)

3. Aku dan seorang wanita yang pipinya kempot dan wajahnya pucat bersama-sama pada hari kiamat seperti ini (Nabi Saw menunjuk jari telunjuk dan jari tengah). Wanita itu ditinggal wafat suaminya dan tidak mau kawin lagi. Dia seorang yang berkedudukan terhormat dan cantik namun dia mengurung dirinya untuk menekuni asuhan anak-anaknya yang yatim sampai mereka kawin atau mereka wafat. (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

4. Harta-benda anak yatim tidak terkena zakat sampai dia baligh. (HR. Abu Ya’la dan Abu Hanifah)

5. Tidak disebut lagi anak yatim bila sudah baligh. (HR. Abu Hanifah)

6. Demi yang mengutus aku dengan hak, Allah tidak akan menyiksa orang yang mengasihi dan menyayangi anak yatim, berbicara kepadanya dengan lembut dan mengasihi keyatiman serta kelemahannya, dan tidak bersikap angkuh dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya terhadap tetangganya. Demi yang mengutus aku dengan hak, Allah tidak akan menerima sedekah seorang yang mempunyai kerabat keluarga yang membutuhkan santunannya sedang sedekah itu diberikan kepada orang lain. Demi yang jiwaku dalam genggamanNya, ketahuilah, Allah tidak akan memandangnya (memperhatikannya) kelak pada hari kiamat. (HR. Ath-Thabrani)

7. Barangsiapa menjadi wali atas harta anak yatim hendaklah dikembangkan dan jangan dibiarkan harta itu susut karena dimakan sodaqoh (zakat). (HR. Al-Baihaqi)

Membantu dan menyayangi anak yatim sama saja membantu diri sendiri dari api neraka, sebab dalam al-Qur’an dan hadist tentang anak yatim telah dijelaskan siapa saja yang menyayangi anak yatim serta menjaganya maka ia akan mendapatkan surga. Amin.

Undangan silaturahmi ke rumah  keluarga Bapak Dodi di citra Grand

Undangan silaturahmi ke rumah keluarga Bapak Dodi di citra Grand

silaturahmi ke rumah keluarga Bapak Dodi di citra Grand
Ykhi.or.id  berdasarkan hadis Menyakiti hati anak yatim

  1. dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.

 

  1. bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.
  1. mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya

“Dan mereka bertanya kepadamu mengenai anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan anak-anak yatim itu amat baik bagimu.” (QS Al Baqoroh,2:220)

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang telah baligh) harta-harta mereka.” (QS An Nisaa,4:2)

“Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (bila kamu menikahi mereka), maka nikahilah dua, tiga atau empat…” (QS An Nisaa,4:31)

“Dan ujilah anak-anak yatim itu (sebelum baligh) sehingga mereka cukup umur (dewasa). Kemudian jika kamu melihat keadaan mereka (tanda-tanda yang menunjukkan bahwa mereka telah berfikir matang dan mampu menjaga hartanya) maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu makan harta anak-anak yatim secara melampaui batas dan secara terburu-buru (merebut kesempatan) sebelum mereka dewasa.” (QS An Nisa,6)